ALT تصویر

جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

  /  تمامی اخبار   /  برجسته   /  جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه و تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند

جوانان سرمایه های اجتماعی جامعه و تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: مشاورین جوان هسته ای برای تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان، امروز اولین جلسه هسته مشاورین جوان با مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تشکیل شد که مدیر عامل این جمعیت در این جلسه هسته مشاورین جوان را مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی دانست و افزود: جوانان قشر تاثیر گزار جامعه و سرمایه های اجتماعی اند که با پرورش خلاقیت و ایده پردازی، زمینه ساز بستر رشد و بالندگی در امور جوانان جمعیت هلال احمر خواهند بود.
محسن نجات گفت : با همت و همکاری مشاورین جوان و استفاده از تجارب جوانان در زمینه مدیریت سرمایه اجتماعی در آینده نزدیک شاهد خدمات داوطلبانه، بشر دوستانه و عام المنفعه در این جمعیت خواهیم بود.
مهدی علی آبادی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان نیز در این جلسه هدف از تشکیل هسته مشاورین جوان را پویایی در امور جوان و بالا رفتن کیفیت کارهای عملیاتی عنوان کردو افزود : با پای کار آمدن مشاورین جوان ایده های خلاق و نواوری در زمینه جوانان برتر بروز خواهد کرد.
در پایان این جلسه مشاورین جوان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

ارسال یک نظر

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور