ALT تصویر

شهرستانها

  /  تمامی اخبار   /  شهرستانها

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان از پایگاه امداد و نجات درق مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت و هیئت همراه در جریان بازدید از پایگاه های امداد و نجات، از پایگاه

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت جهت بررسی عملکرد پایگاه ها و پست ها در قالب طرح نوروزی، از پست ثابت جوانان شهید صاحبی جاجرم بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی جمعیت

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از پایگاه جاده ای سنخواست مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر به منظور بررسی عملکرد پایگاه های جاده ای در قالب طرح نوروزی،

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان از پست سیار جوانان شهرستان گرمه   مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت و هیئت همراه در جریان بازدید از پست های سیار و دائمی استان، از

بازدید "محسن نجات" از جمعیت هلال احمر شهرستان جاجرم مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت در جریان بازدید از پایگاه های امداد و نجات شهرستان های استان از جمعیت هلال احمر شهرستان

بازدید مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان از جمعیت هلال احمر شهرستان گرمه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت و هیئت همراه در جریان بازدید از پایگاه های امداد و نجات، از جمعیت

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و هیئت همراه در جریان بازدید از پایگاه های امداد و نجات، از پایگاه امداد و نجات ایرج، یادبود شهید حقانی شهرستان اسفراین بازدید کرد.   به گزارش روابط

  مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت و هیئت همراه در جریان بازدید از پایگاه های امداد و نجات، از پایگاه موقت امداد و نجات هلال احمر عباس آباد شهرستان اسفراین بازدید

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور